Nasze stawki

Pomagamy pozyskać kapitał inwestycyjny dla projektów z branży nieruchomości. Fundusze oraz inwestorów pozyskujemy przez crowdfunding udziałowy.

Opłata stała: 5000 zł netto.
Opłaty prowizyjne pobierane są jedynie w przypadku sukcesu projektu (success fee).
Poniżej tabela prowizji serwisu sharevestors.com. Do stawek prowizji doliczamy VAT.