Inwestycje grupowe

Crowdfunding nieruchomości to inwestycje grupowe w zyskowne projekty


Inwestycje grupowe - tak można określić crowdfunding nieruchomości. Serwis shareVestors.com specjalizuje się w dostarczaniu i prezentowaniu okazji inwestycyjnych skrojonych na miarę każdego z was, projektów w które każdy może zainwestować niewielkie kwoty, charakteryzujących się niskim ryzykiem. W tym serwisie dostępne są opcje inwestycji grupowych w nieruchomości (ang. Real Estate Crowdfunding), w projekty deweloperskie, projekty gruntowe oraz wspólny zakup nieruchomości pod wynajem.

Projekty gruntowe – wspólne inwestycje w zakup gruntów. Celujemy w grunty rolne, które można przekształcić oraz grunty inwestycyjne. Pod każdy zakup zakładana będzie spółka celowa, w której inwestorzy będą mogli nabyć udziały. Inwestycje w grunty są inwestycją długoterminową, min. 5 lat i charakteryzują się wysoką stopą zwrotu. Spółki celowe będą dokładały starań aby zwiększyć wartość gruntu na przestrzeni lat, np. poprzez odrolnienie i zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekty deweloperskie – te projekty charakteryzują się niższą spodziewaną stopą zwrotu i są inwestycjami średnioterminowymi. Przez mechanizm crowdfundingu udziałowego użytkownicy serwisu shareVestors.com będą mogli inwestować wspólnie, nabywając udziały w spółkach celowych realizujących projekt.

Projekty dywidendowe - projekty nastawione na grupowy zakup wielu nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach Polskich miast z przeznaczeniem ich pod wynajem krótkoterminowy. Wszystkie nieruchomości nabyte w ramach jednego projektu zarządzane będą przez społkę celową powołaną do realizacji tego zadania. Zyski wypracowane przez spółkę będą inwestowane w kolejne nieruchomości oraz przewidywana jest wypłata okresowych dywidend.

Projekty w jakie możesz zainwestować przez crowdfunding udziałowy


  •     Zakup gruntu i budowa osiedla mieszkaniowego
  •     Współny zakup nieruchomości pod wynajem
  •     Zakup gruntu i budowa osiedla domów jednorodzinnych
  •     Budowa osiedla na posiadanych terenach przez dewelopera
  •     Zakup kamienic do remontu i ich sprzedaż
  •     Budynki komercyjne

Crowdfunding nieruchomości dla każdego


Planując serwis sharevestors.com przyświecała nam myśl, aby stworzyć narzędzie, z poziomu którego, każdy z nas będzie mógł zatrudnić swój kapitał. I dlatego też, chcąc aby shareVestors.com był dostępny dla każdego z nas, ustaliliśmy minimalny poziom inwestycji na 1000 zł. Będziemy tak kalkulować projekty, aby każdy kto posiada choćby tysiąc złotych wolnego kapitału mógł zainwestować w zyskowne projekty.