Ryzyko inwestycyjne

Inwestycje niosą za sobą ryzyko utraty kapitału

Dokonując wpłat na rzecz projektów w tym serwisie musisz pamiętać, że:

1)         Projekty podlegają prawom rynku i mogą nie przynieść żadnych zysków, przynieść je w wysokości mniejszej niż zakładana lub określana przez Projektodawcę lub też dofinansowanie Projektu może narazić Inwestora na uszczerbek majątkowych, w tym postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,

2)         Wycofanie z Projektu po Zamknięciu Subskrypcji, w szczególności w drodze sprzedaży nabytych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt, może być utrudnione lub niemożliwe z uwagi na możliwy brak płynności tych udziałów na rynku, jak również może być równoznaczne z doznaniem uszczerbku majątkowego, w szczególności w postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,

3)         Projekty są inwestycjami z grupy wysokiego ryzyka,

4)         Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powodzenie Projektów, za stan, działalność i perspektywy rozwoju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością realizujących Projekty, jak i nie jest zobowiązany do rekompensaty Użytkownikom żadnych szkód związanych z Projektem lub uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizującej Projekt.


Ty też masz wpływ na rozwój spółki


Sukces wielu przedsięwzięć promowanych w tym serwisie zależeć będzie również od Ciebie jako inwestora i od Twojego doświadczenia w świecie biznesu. Jeżeli jako inwestor masz doświadczenie jako biznesmen nie omieszkaj o tym poinformować dyrektorów spółek poszukujących kapitału w które zdecydujesz się zainwestować.