Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1.               Operatorem Serwisu www.sharevestors.com  jest Crowdfunding sp. z o. o. z siedzibą: Al. Solidarności 115/2; 00-140 Warszawa; KRS 0000468772; NIP 5252558738

2.               Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.   Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego webion.pl sp. z o. o., funkcjonującego pod adresem www.webion.pl


2. Informacje w formularzach.

1.               Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.               Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.               Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.               Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.               Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.               Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


3. Informacja o plikach cookies.

1.               Serwis korzysta z plików cookies.

2.               Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.               Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.               Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.               tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.               utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.               określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.               W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.               Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.               Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.               Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.               Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.             Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.             W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


4. Logi serwera.

1.               Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.               Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.  czas nadejścia zapytania,

b.  czas wysłania odpowiedzi,

c.   nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.   informacje o przeglądarce użytkownika,

g.  Informacje o adresie IP.

3.               Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.               Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


5. Udostępnienie danych.

    1.            Zasady Ogólne.

    1.1.        Dokonując Rejestracji Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla działalności Serwisu.

    1.2.        Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

    2.            Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

    2.1.        Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawnych, a w szczególności do:

    1)            wglądu do danych osobowych,

    2)            żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

    3)            uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

    2.2.        Użytkownik korzystając z prawa do kontroli przetwarzania jego danych osobowych może wszelkie pytania, wnioski lub żądania przesyłać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podając swoje imię i nazwisko lub firmę oraz treść pytania, wniosku lub żądania.

    2.3.        Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych z baz Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

    3.            Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

    Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim i ich przetwarzanie przez nie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych przedsiębiorcy pośredniczącemu w transakcjach płatniczych, operatorom pocztowym i kurierskim oraz Projektodawcy. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę jego danych osobowych także innym podmiotom w celach marketingowych, badania rynku, możliwości bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w związku ze stworzonymi lub wspieranymi przez niego Projektami.6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.               Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.               W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.     Internet Explorer

b.     Chrome

c.     Safari

d.     Firefox

e.     Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone