Refundacje

Inwestując przez crowdfunding udziałowy znaj swoje prawa


Inwestor może do Zamknięcia Subskrypcji (końca prezentacji projektu w serwisie shareVestors.com) odstąpić od Umowy Inwestycyjnej i żądać zwrotu wpłaconej kwoty dofinansowania Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej Inwestor składa za pośrednictwem Serwisu do Projektodawcy i do wiadomości Usługodawcy.
Sharevestors.com szczyci sie tym, że jako transparentny i przyjazny podmiot dedykowany dla inwestorów społecznosciowych inwestujących kapitał przez crowdfunding udziałowy (udziałowe finansowanie społecznościowe), słucha sugestii użytkowników serwisu i robi wszystko, aby inwestycje oraz kapitał użytkowników serwisu były wystawione na jak najmniejsze ryzyko.
Zalecamy inwestować świadomie oraz aby podejmować wszystkie decyzje inwestycyjne po uprzedniej dogłębnej analizie projektu oraz sprawdzeniu podmiotu oferującego inwestycję.
Inwestuj świadomie!!!