Czym jest shareVestors.com

Crowdfunding udziałowy na rynku nieruchomości


ShareVestors.com jest serwisem crowdfunding'owym dedykowanym dla projektów o charakterze udziałowym. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych, w które użytkownicy tego serwisu, mogą lokować swoj wolny kapitał, przez nabywanie udziałów w spółkach celowych, realizujących inwestycje deweloperskie, inwestycje w grunty oraz inwestycje w zakup lokali mieszkaniowych pod wynajem. Specjalizujemy się w crowdfundingu nieruchomości (ang. Real Estate Crowdfunding).

Na czym polega crowdfunding nieruchomościCrowdfunding nieruchomości jest dla każdego


Każdy deweloper budowlany finansujący inwestycję deweloperską, za pośrednictwem shareVestors.com może zwrócić się do społeczności internautów o sfinansowanie projektu w zamian za udziały w spółce celowej realizującej projekt. Dlaczego? Przecież deweloper budowlany może zwrócić się do banku. Tak, ale kredyt bankowy jest drogi. W przypadku finansowania inwestycji przez inwestorów społecznościowych (crowd investors) deweloper nie ponosi kosztów kredytu. I to jest korzyść firmy deweloperskiej. To samo odnosi się do podmiotów realizujących bądź chcących realizować takie projekty jak zakup gruntu czy wspólny lokali z przeznaczeniem ich pod wynajem.
Natomiast inwestujący użytkownicy shareVestors.com – inwestorzy w projekty deweloperskie mogą liczyć na zwrot kapitału wraz z udziałem w wypracowanym z zysku po zrealizowaniu inwestycji w którą ulokowali kapitał. Oczywiście adekwatnie, do ilości posiadanych udziałów w spółce celowej.
Nasze rozwiązanie sprawia, że inwestycje w nieruchomości, które charakteryzują się zawsze wysokim i pewnym zwrotem, stały się dostępne dla każdego z nas. Dotychczas, inwestycje w nieruchomości były zarezerwowane dla posiadaczy DUŻEGO kapitału, teraz, dzięki shareVestors.com, każdy, dysponujący choćby jednym tysiącem złotych może zostć inwestorem.

W co inwestujemy przez crowdfunding nieruchomości